Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

HD-TVI Camera

Camera Vantech HD-TVI VP-281TVI
Camera Dome HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-281TVI
Camera VANTECH VP-281TVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.
1.303.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-115TVI
Camera Dome HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-115TVI
Camera VANTECH VP-115TVI
Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.
1.520.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-111TVI
Camera Dome HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-111TVI
Camera VANTECH VP-111TVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel,Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.
1.737.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-116TVI
Camera Dome HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-116TVI
Camera VANTECH VP-116TVI Độ phân giải: 2.0 Megapixel,Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.
1.737.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-155TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-155TVI
Camera VANTECH VP-155TVI Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.
1.737.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-291TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-291TVI
Camera VANTECH VP-291TVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.
1.737.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-282TVI
Camera Dome HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-282TVI
Camera VANTECH VP-282TVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.
1.845.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-311TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-311TVI
Camera VANTECH VP-311TVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.
1.954.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-156TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-156TVI
Camera VANTECH VP-156TVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel,Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.
1.954.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-151TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-151TVI
Camera VANTECH VP-151TVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.
2.062.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-121TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-121TVI
Camera VANTECH VP-121TVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.
2.149.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-292TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-292TVI
Camera VANTECH VP-292TVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.
2.171.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-113TVI
Camera Dome HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-113TVI
Camera VANTECH VP-113TVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel,Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.
2.388.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-312TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-312TVI
Camera VANTECH VP-312TVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.
2.388.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-131TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-131TVI
Camera VANTECH VP-131TVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.
2.388.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-262TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-262TVI
Camera VANTECH VP-262TVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.
2.388.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-161TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-161TVI
Camera VANTECH VP-161TVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.
2.496.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-153TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-153TVI
Camera VANTECH VP-153TVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 15 – 20 mét.
2.714.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-141TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-141TVI
Camera VANTECH VP-141TVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 – 60 mét.
2.714.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-123TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-123TVI
Camera VANTECH VP-123TVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.
2.822.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-171TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-171TVI
Camera VANTECH VP-171TVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 – 60 mét.
2.931.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-163TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-163TVI
Camera VANTECH VP-163TVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.
3.148.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-133TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-133TVI
Camera VANTECH VP-133TVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.
3.365.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-143TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-143TVI
Camera VANTECH VP-143TVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 – 60 mét.
3.365.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-261TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-261TVI
Camera VANTECH VP-261TVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.
3.473.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-173TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-173TVI
Camera VANTECH VP-173TVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 – 60 mét.
3.691.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-271TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-271TVI
Camera VANTECH VP-271TVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.
3.908.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-263TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-263TVI
Camera VANTECH VP-263TVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.
4.233.000 VND
Camera Vantech HD-TVI VP-273TVI
Camera Thân dài HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-273TVI
Camera VANTECH VP-273TVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.
4.776.000 VND

HD-AHD Camera

Camera Vantech AHD-L VP-111AHDL
Camera AHD Dome hồng ngoại VANTECH VP-111AHDL
Camera VANTECH VP-111AHDL - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét.
1.075.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-111AHDM
Camera AHD Dome hồng ngoại VANTECH VP-111AHDM
Camera VANTECH VP-111AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét.
1.075.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-112AHDM
Camera AHD Dome hồng ngoại VANTECH VP-112AHDM
Camera VANTECH VP-112AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.194.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-116AHDM
Camera AHD Dome hồng ngoại VANTECH VP-116AHDM
Camera VANTECH VP-116AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
1.194.000 VND
Camera Vantech AHD-L VP-151AHDL
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-151AHDL
Camera VANTECH VP-151AHDL - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.194.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-151AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-151AHDM
Camera VANTECH VP-151AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.194.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-225AHDM
Camera AHD Dome hồng ngoại VANTECH VP-225AHDM
Camera VANTECH VP-225AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
1.303.000 VND
Camera Vantech AHD-L VP-121AHDL
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-121AHDL
Camera VANTECH VP-121AHDL - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.303.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-121AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-121AHDM
Camera VANTECH VP-121AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.303.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-152AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-152AHDM
Camera VANTECH VP-152AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.303.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-122AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-122AHDM
Camera VANTECH VP-122AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.411.000 VND
Camera Vantech AHD-L VP-131AHDL
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-131AHDL
Camera VANTECH VP-131AHDL - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
1.411.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-131AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-131AHDM
Camera VANTECH VP-131AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
1.411.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-281AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-281AHDM
Camera VANTECH VP-281AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.411.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-222AHDM
Camera AHD Dome hồng ngoại VANTECH VP-222AHDM
Camera VANTECH VP-222AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
1.520.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-132AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-132AHDM
Camera VANTECH VP-132AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
1.520.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-162AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-162AHDM
Camera VANTECH VP-162AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
1.520.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-291AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-291AHDM
Camera VANTECH VP-291AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
1.520.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-113AHDM
Camera AHD Dome hồng ngoại VANTECH VP-113AHDM
Camera VANTECH VP-113AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.628.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-117AHDM
Camera AHD Dome hồng ngoại VANTECH VP-117AHDM
Camera VANTECH VP-117AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
1.628.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-226AHDM
Camera AHD Dome hồng ngoại VANTECH VP-226AHDM
Camera VANTECH VP-226AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
1.737.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-153AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-153AHDM
Camera VANTECH VP-153AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.791.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-123AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-123AHDM
Camera VANTECH VP-123AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.845.000 VND
Camera Vantech AHD-L VP-141AHDL
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-141AHDL
Camera VANTECH VP-141AHDL - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét.
1.845.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-141AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-141AHDM
Camera VANTECH VP-141AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét.
1.845.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-172AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-172AHDM
Camera VANTECH VP-172AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 40 - 60 mét.
1.845.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-282AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-282AHDM
Camera VANTECH VP-282AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.845.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-114AHDH
Camera AHD Dome hồng ngoại VANTECH VP-114AHDH
Camera VANTECH VP-114AHDH - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.900.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-118AHDH
Camera AHD Dome hồng ngoại VANTECH VP-118AHDH
Camera VANTECH VP-118AHDH - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
1.900.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-266AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-266AHDM
Camera VANTECH VP-266AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
1.954.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-133AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-133AHDM
Camera VANTECH VP-133AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
1.954.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-142AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-142AHDM
Camera VANTECH VP-142AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét.
1.954.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-163AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-163AHDM
Camera VANTECH VP-163AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
1.954.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-292AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-292AHDM
Camera VANTECH VP-292AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
1.954.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-154AHDH
Camera AHD Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-154AHDH
Camera VANTECH VP-154AHDH -
Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
2.041.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-227AHDH
Camera AHD Dome hồng ngoại VANTECH VP-227AHDH
Camera VANTECH VP-227AHDH - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
2.062.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-223AHDM
Camera AHD Dome hồng ngoại VANTECH VP-223AHDM
Camera VANTECH VP-223AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
2.062.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-252AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-252AHDM
Camera VANTECH VP-252AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 40 - 60 mét.
2.062.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-182AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-182AHDM
Camera VANTECH VP-182AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét.
2.062.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-124AHDH
Camera AHD Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-124AHDH
Camera VANTECH VP-124AHDH - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
2.149.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-283AHDH
Camera AHD Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-283AHDH
Camera VANTECH VP-283AHDH -
Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
2.171.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-224AHDH
Camera AHD Dome hồng ngoại VANTECH VP-224AHDH
Camera VANTECH VP-224AHDH - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
2.388.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-143AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-143AHDM
Camera VANTECH VP-143AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét.
2.388.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-134AHDH
Camera AHD Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-134AHDH
Camera VANTECH VP-134AHDH - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
2.388.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-164AHDH
Camera AHD Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-164AHDH
Camera VANTECH VP-164AHDH -
Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
2.388.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-173AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-173AHDM
Camera VANTECH VP-173AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 40 - 60 mét.
2.388.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-293AHDH
Camera AHD Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-293AHDH
Camera VANTECH VP-293AHDH -
Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
2.388.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-174AHDH
Camera AHD Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-174AHDH
Camera VANTECH VP-174AHDH -
Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 40 - 60 mét.
2.714.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-262AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-262AHDM
Camera VANTECH VP-262AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
2.714.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-253AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-253AHDM
Camera VANTECH VP-253AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 40 - 60 mét.
2.714.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-183AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-183AHDM
Camera VANTECH VP-183AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét.
2.714.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-144AHDH
Camera AHD Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-144AHDH
Camera VANTECH VP-144AHDH - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét.
2.822.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-272AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-272AHDM
Camera VANTECH VP-272AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
3.039.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-254AHDH
Camera AHD Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-254AHDH
Camera VANTECH VP-254AHDH -
Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 40 - 60 mét.
3.039.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-184AHDH
Camera AHD Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-184AHDH
Camera VANTECH VP-184AHDH -
Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét.
3.039.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-263AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-263AHDM
Camera VANTECH VP-263AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
3.202.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-273AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-273AHDM
Camera VANTECH VP-273AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
3.473.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-264AHDH
Camera AHD Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-264AHDH
Camera VANTECH VP-264AHDH -
Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
3.582.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-242AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-242AHDM
Camera VANTECH VP-242AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 60 - 80 mét.
3.582.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-201AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-201AHDM
Camera VANTECH VP-201AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
3.799.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-274AHDH
Camera AHD Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-274AHDH
Camera VANTECH VP-274AHDH -
Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
3.799.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-232AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-232AHDM
Camera VANTECH VP-232AHDM - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 60 - 80 mét.
4.125.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-202AHDH
Camera AHD Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-202AHDH
Camera VANTECH VP-202AHDH -
Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét
4.179.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-233AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-233AHDM
Camera VANTECH VP-233AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 60 - 80 mét.
4.885.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-243AHDM
Camera Thân dài AHD hồng ngoại VANTECH VP-243AHDM
Camera VANTECH VP-243AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 60 - 80 mét.
4.885.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-244AHDH
Camera AHD Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-244AHDH
Camera VANTECH VP-244AHDH -
Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 60 - 80 mét.
5.264.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-234AHDH
Camera AHD Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-234AHDH
Camera VANTECH VP-234AHDH -
Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 60 - 80 mét.
5.319.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-301AHDM
Camera SpeedDome AHD hồng ngoại VANTECH VP-301AHDM
Camera VANTECH VP-301AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Zoom 10X, Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét.
11.723.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-302AHDM
Camera SpeedDome AHD hồng ngoại VANTECH VP-302AHDM
Camera VANTECH VP-302AHDM - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Zoom 36X, Tầm quan sát hồng ngoại: 180 mét.
15.196.000 VND
Camera Vantech AHD-M VP-311AHDH
Camera SpeedDome AHD hồng ngoại VANTECH VP-311AHDH
Camera VANTECH VP-311AHDH - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Zoom 10X, Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét.
15.196.000 VND
Camera Vantech AHD-H VP-312AHDH
Camera SpeedDome AHD hồng ngoại VANTECH VP-312AHDH
Camera VANTECH VP-312AHDH - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Zoom 36X, Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét.
19.538.000 VND

HD-HDCVI Camera

Camera Vantech HD-CVI VP-100CVI
Camera HDCVI Dome hồng ngoại VANTECH VP-100CVI
Camera VANTECH VP-100CVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.085.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-121CVI
Camera HDCVI Dome hồng ngoại VANTECH VP-121CVI
Camera VANTECH VP-121CVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.
1.303.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-131CVI
Camera Thân dài HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-131CVI
Camera VANTECH VP-131CVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.
1.411.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-105CVI
Camera HDCVI Dome hồng ngoại VANTECH VP-105CVI
Camera VANTECH VP-105CVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
1.628.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-101CVI
Camera HDCVI Dome hồng ngoại VANTECH VP-101CVI
Camera VANTECH VP-101CVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.628.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-103CVI
Camera HDCVI Dome hồng ngoại VANTECH VP-103CVI
Camera VANTECH VP-103CVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.737.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-203CVI
Camera Thân dài HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-203CVI
Camera VANTECH VP-203CVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.932.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-106CVI
Camera HDCVI Dome hồng ngoại VANTECH VP-106CVI
Camera VANTECH VP-106CVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
1.954.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-111CVI
Camera HDCVI Dome hồng ngoại VANTECH VP-111CVI
Camera VANTECH VP-111CVI - Độ phân giải:2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
1.954.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-132CVI
Camera Thân dài HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-132CVI
Camera VANTECH VP-132CVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.
1.954.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-113CVI
Camera HDCVI Dome hồng ngoại VANTECH VP-113CVI
Camera VANTECH VP-113CVI - Độ phân giải:2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
2.062.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-204CVI
Camera Thân dài HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-204CVI
Camera VANTECH VP-204CVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
2.117.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-213CVI
Camera Thân dài HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-213CVI
Camera VANTECH VP-213CVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
2.258.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-201CVI
Camera Thân dài HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-201CVI
Camera VANTECH VP-201CVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
2.388.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-205CVI
Camera Thân dài HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-205CVI
Camera VANTECH VP-205CVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét.
2.388.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-214CVI
Camera Thân dài HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-214CVI
Camera VANTECH VP-214CVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
2.496.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-206CVI
Camera Thân dài HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-206CVI
Camera VANTECH VP-206CVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
2.496.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-215CVI
Camera Thân dài HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-215CVI
Camera VANTECH VP-215CVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét.
2.714.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-207CVI
Camera Thân dài HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-207CVI
Camera VANTECH VP-207CVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét.
2.714.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-216CVI
Camera Thân dài HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-216CVI
Camera VANTECH VP-216CVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
2.931.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-202CVI
Camera Thân dài HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-202CVI
Camera VANTECH VP-202CVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 20 - 30 mét.
3.039.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-217CVI
Camera Thân dài HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-217CVI
Camera VANTECH VP-217CVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét.
3.148.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-301CVI
Camera SpeedDome HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-301CVI
Camera VANTECH VP-301CVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Zoom10X, Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét.
10.312.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-302CVI
Camera SpeedDome HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-302CVI
Camera VANTECH VP-302CVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Zoom10X, Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét.
13.025.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-303CVI
Camera SpeedDome HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-303CVI
Camera VANTECH VP-303CVI - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Zoom 36X, Tầm quan sát hồng ngoại: 180 mét.
16.825.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-304CVI
Camera SpeedDome HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-304CVI
Camera VANTECH VP-304CVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Zoom 36X, Tầm quan sát hồng ngoại: 180 mét.
20.081.000 VND
Camera Vantech HD-CVI VP-305CVI
Camera SpeedDome HDCVI hồng ngoại VANTECH VP-305CVI
Camera VANTECH VP-305CVI - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Zoom quang 20X - Zoom số 16X - Tổng 320x, Tầm quan sát hồng ngoại: 100 mét.
28.222.000 VND

HD-SDI Camera

Camera Vantech HD-SDI VP-6201
Camera HD-SDI Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-6201
Camera VANTECH VP-6201 Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Độ phân giải Video: 720P, Tầm quan sát hồng ngoại: 40 - 60 mét.
3.070.000 VND
Camera Vantech HD-SDI VP-5801
Camera HD-SDI Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-5801
Camera VANTECH VP-5801 Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Độ phân giải Video: 720P, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
3.070.000 VND
Camera Vantech HD-SDI VP-5701
Camera HD-SDI Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-5701
Camera VANTECH VP-5701 Độ phân giải: 1.3 Megapixel,  Độ phân giải Video: 720P, Tầm quan sát hồng ngoại: 60 mét.
3.947.000 VND
Camera Vantech HD-SDI VP-5901
Camera HD-SDI Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-5901
Camera VANTECH VP-5901 Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Độ phân giải Video: 720P, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét.
4.166.000 VND
Camera Vantech HD-SDI VP-6202A
Camera HD-SDI Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-6202A
Camera VANTECH VP-6202A Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Độ phân giải Video: 1080P, Tầm quan sát hồng ngoại: 40 - 60 mét.
4.341.000 VND
Camera Vantech HD-SDI VP-5802A
Camera HD-SDI Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-5802A
Camera VANTECH VP-5802A Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Độ phân giải Video: 1080P, Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 40 mét.
4.341.000 VND
Camera Vantech HD-SDI VP-6101
Camera Dome HD-SDI hồng ngoại VANTECH VP-6101
Camera VANTECH VP-6101 Độ phân giải: 1.3 Megapixel HD-SDI, Độ phân giải Video: 720P, Tầm quan sát: 30m.
5.482.000 VND
Camera Vantech HD-SDI VP-5702A
Camera HD-SDI Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-5702A
Camera VANTECH VP-5702A Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Độ phân giải Video: 1080P, Tầm quan sát hồng ngoại: 60 mét.
5.482.000 VND
Camera Vantech HD-SDI VP-6202B
Camera HD-SDI Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-6202B
Camera VANTECH VP-6202B Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Độ phân giải Video: 1080P, Tầm quan sát hồng ngoại: 40 - 60 mét.
5.701.000 VND
Camera Vantech HD-SDI VP-5902A
Camera HD-SDI Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-5902A
Camera VANTECH VP-5902A Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Độ phân giải Video: 1080P, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét.
5.701.000 VND
Camera Vantech HD-SDI VP-6102A
Camera Dome HD-SDI hồng ngoại VANTECH VP-6102A
Camera VANTECH VP-6102A Độ phân giải: 2.0 Megapixel HD-SDI, Độ phân giải Video: 1080P, Tầm quan sát: 30m.
7.017.000 VND
Camera Vantech HD-SDI VP-5702B
Camera HD-SDI Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-5702B
Camera VANTECH VP-5702B Độ phân giải: 2.0 Megapixel,  Độ phân giải Video: 1080P, Tầm quan sát hồng ngoại: 60 mét.
7.017.000 VND
Camera Vantech HD-SDI VP-5902B
Camera HD-SDI Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-5902B
Camera VANTECH VP-5902B Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Độ phân giải Video: 1080P, Tầm quan sát hồng ngoại: 50 - 60 mét.
7.017.000 VND
Camera Vantech HD-SDI VP-6102B
Camera Dome HD-SDI hồng ngoại VANTECH VP-6102B
Camera VANTECH VP-6102B Độ phân giải: 2.0 Megapixel HD-SDI, Độ phân giải Video: 1080P, Tầm quan sát: 30m.
8.333.000 VND