Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Camera thân hồng ngoại

Camera VDTECH VDT-225
Cảm biến hình ảnh 1/3’’SONY Color super HAD CCD, 512(H) x 492(V)<Pal>, 480 TVL , 0.1 lux /f 2.0, 36 IR Leds ( Ø 4mm ) , Lens 4-6mm , góc 800  - 560  , Chức năng: Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.
1.040.000 VND
VDTECH VDT-216
Cảm biến hình ảnh 1/3’’SONY Color super HAD CCD, 512(H) x 492(V)<Pal>, 480 TVL , 0.2 lux /f 2.0, 36 IR Leds ( Ø 4mm ) , Lens 4-6mm , góc 800  - 560  , Quan sát Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.
1.068.000 VND
Camera VDTECH VDT-207
Cảm biến hình ảnh 1/3’’SONY Color super HAD CCD, 512(H)x492(V)<Pal>,  480 TVL , 0.4 lux /f 2.0, 36 IR Leds ( Ø 4mm ) , Lens 4-6mm, góc 800 - 560 ,  Quan sát Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời. 
1.122.000 VND
Camera VDTECH VDT-225A
Cảm biến hình ảnh 1/3’’SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V)<Pal>, 500 TVL , 0.25 lux /f 1.2, 36 IR Leds ( Ø 8mm ) , Lens 6-8-12mm , góc 560- 420 -300 , Quan sát Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.
1.287.000 VND
Camera VDTECH VDT-108
Cảm biến hình ảnh 1/3’’SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V)<Pal>, 500 TVL , 0.2 lux /f 2.0, 36 IR Leds ( Ø 4mm ), Lens 4-6-8mm , góc 800 -  560  - 420  , Quan sát Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.
1.341.000 VND
Camera VDTECH VDT-306
Cảm biến hình ảnh 1/3’’SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V)<Pal>,
500 TVL , 0.2 lux /f 2.0, 48 IR Leds ( Ø 4mm ) , Lens 4-6-8mm , góc 800 - 560 - 420  , Quan sát Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.
1.396.000 VND
Camera VDTECH VDT-234
Cảm biến hình ảnh 1/3’’SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V)<Pal>, 520 TVL , 0.2 lux /f 2.0, 36 IR Leds ( Ø 4mm ) , Lens 4-6mm , góc 800  - 560  ,Quan sát Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.
1.478.000 VND
Camera VDTECH VDT-108A
Cảm biến hình ảnh 1/3’’SONY Color super HAD CCD, 752(H) x582(V)<Pal>,
510 TVL , 0.2 lux /f 1.2, 36 IR Leds ( Ø 8mm ) , Lens 6-8-12mm , góc 560-420 -300  , Quan sát Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.
1.560.000 VND
Camera VDTECH VDT-405
Cảm biến hình ảnh 1/3’’SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V)<Pal>, 520 TVL , 0.2 lux /f 2.0, 48 IR Leds ( Ø 4mm ) , Lens 4-6-8mm , góc 800  - 560 - 420 , Quan sát Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.
1.615.000 VND
Camera VDTECH VDT-405B
Cảm biến hình ảnh EFFIO - Sony Super 960H Exview CCD, 1024(H) x 596(V)<Pal>,WDR/DNR/BLC/HLC  - OSD Control Menu, Độ phân giải: 680 TVL , 0.01 lux /f 1.0         48 IR Leds ( Ø 4mm), Quan sát Ngày & Đêm - Trong nhà - Ngoài trời
1.725.000 VND
Camera VDTECH VDT-225P
Cảm biến hình ảnh 1/3’’SONY Color super HAD CCD, 768(H) x 494(V)<Pal>, 540 TVL , 0.25 lux /f 1.2, 36 IR Leds ( Ø 8mm ) , Lens 6-8-12mm , góc 560- 420 -300  Quan sát Ngày & Đêm  - Trong Nhà - Ngoài Trời.
1.779.000 VND
Camera VDTECH VDT-333ZA
Cảm biến hình ảnh 1/3’’SONY Color super HAD CCD, 752(H) x582(V)<Pal>, Độ phân giải: 520 TVL , 0.2 lux /f 1.2, Hiệu chỉnh tiêu cự : 2.8 mm ~ 12 mm , 24 IR Leds ( Ø 8mm ) ,  Quan sát Ngày & Đêm - Trong nhà - Ngoài trời
1.834.000 VND
Camera VDTECH VDT-405A
Cảm biến hình ảnh 1/3’’SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V)<Pal>, 520 TVL , 0.2 lux /f 1.2, 36 IR Leds ( Ø 8mm ) , Lens 6-8-12mm , góc 560- 420 -300 , Quan sát Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.
1.889.000 VND
Camera VDTECH VDT-306A
Cảm biến hình ảnh 1/3’’SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V)<Pal>, 520 TVL , 0.2 lux /f 1.2, 36 IR Leds ( Ø 12mm ), Lens 6-8-12mm, góc 560 - 420 -300, Quan sát Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.
1.889.000 VND
Camera VDTECH VDT-333ZC
Cảm biến hình ảnh EFFIO - Sony Super 960H Exview CCD, 1024(H) x 596(V)<Pal>, WDR/DNR/BLC/HLC  - OSD Control Menu , Độ phân giải: 680 TVL , 0.01 lux /f 1.0, Hiệu chỉnh tiêu cự : 2.8 mm ~ 12 mm, 24 IR Leds ( Ø 8mm ), Quan sát Ngày & Đêm - Trong nhà - Ngoài trời
1.971.000 VND
Camera VDTECH VDT-405C
Cảm biến hình ảnh EFFIO - Sony Super 960H Exview CCD, 1024(H) x 596(V)<Pal>, WDR/DNR/BLC/HLC  - OSD Control Menu , Độ phân giải: 680 TVL , 0.01 lux /f 1.0  , 02 High IR Leds , Quan sát Ngày & Đêm - Trong nhà - Ngoài trời
2.053.000 VND

Camera zoom

Camera VDTECH VDT-126ZA
Cảm biến hình ảnh 1/4’’SONY Color super HAD CCD., Độ phân giải: 480 TVL ,Tầm quan sát: Zoom Quang 27x - F 3.2 - 86.4mm, Quan sát Ngày & Đêm
2.025.000 VND
Camera VDTECH VDT-126ZB
Cảm biến hình ảnh 1/4’’SONY Color super HAD CCD., Độ phân giải: 520 TVL , Tầm quan sát: Zoom Quang 30x - F 3.3 - 99mm , Quan sát Ngày & Đêm 
2.300.000 VND

Camera bán cầu hồng ngoại

Camera VDTECH VDT144
Cảm biến hình ảnh 1/3’’SONY Color super HAD CCD, 512(H)x492(V)<Pal>,  480 TVL , 0.4 lux /f 2.0,36 IR Leds ( Ø 4mm ) ,  Lens 4-6mm, góc 800 - 560 , Quan sát Ngày & Đêm - Sử dụng trong nhà.
794.000 VND
Camera VDTECH VDT-135
Cảm biến hình ảnh 1/3’’SONY Color super HAD CCD, 512(H) x 492(V)<Pal>,  480 TVL , 0.4 lux /f 2.0, 24 IR Leds ( Ø 4mm ), Lens 4mm, góc 800, Quan sát Ngày & Đêm - Sử dụng trong nhà.
821.000 VND
Camera VDTECH VDT-135A
Cảm biến hình ảnh 1/3’’SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V)<Pal>,  500 TVL , 0.4 lux /f 2.0, 48 IR Leds ( Ø 4mm ) , Lens 4mm, góc 800, Quan sát Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.
1.287.000 VND
Camera VDTECH VDT-135CP
Cảm biến hình ảnh 1/3’’SONY Color super HAD CCD,752(H) x 582(V)<Pal>,  
540 TVL , 0.4 lux /f 2.0, 48 IR Leds ( Ø 4mm ) , Lens 4mm, góc 800, Quan sát Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.
1.478.000 VND

Camera Speed Dome

Camera VDTECH VDT-90ZA
Cảm biến hình ảnh 1/4’’SONY Color super HAD CCD.,Độ phân giải: 480 TVL ,Tầm quan sát: Zoom Quang 27x - F 3.9 - 105.3mm ,  PTZ 360 Độ, Quan sát Ngày & Đêm 
4.079.000 VND
Camera VDTECH VDT-27ZA
Cảm biến hình ảnh 1/4’’SONY Color super HAD CCD , Độ phân giải: 520 TVL, Tầm quan sát: Zoom Quang 10x - F 3.8 - 38mm  ,PTZ 360 Độ , Quan sát Ngày & Đêm 
8.460.000 VND
Camera VDTECH VDT-36ZA
Cảm biến hình ảnh 1/4’’SONY Color super HAD CCD., Độ phân giải: 510 TVL , Tầm quan sát: Zoom Quang 10x - F 3.8 - 38mm  , PTZ 360 Độ, tQuan sát Ngày & Đêm 
8.460.000 VND
Camera VDTECH VDT-18ZA
Cảm biến hình ảnh 1/4’’SONY Color super HAD CCD., Độ phân giải: 520 TVL , Tầm quan sát: lên đến 130m, Zoom Quang 27x - F 3.2 - 86.4mm , PTZ 360 Độ, Quan sát Ngày & Đêm 
10.102.000 VND
Camera VDTECH VDT-18ZB
Cảm biến hình ảnh 1/4’’SONY Color super HAD CCD., Độ phân giải: 540 TVL ,Tầm quan sát: lên đến 130m  Zoom Quang 30x - F 3.3 - 99mm, PTZ 360 Độ, Quan sát Ngày & Đêm 
11.471.000 VND
Camera VDTECH VDT-45ZA
Cảm biến hình ảnh 1/4’’SONY Color super HAD CCD., Độ phân giải: 520 TVL ,Tầm quan sát hồng ngoại: lên đến 130m Zoom Quang 27x - F 3.2 - 86.4 mm,  PTZ 360 Độ, Quan sát Ngày & Đêm 
12.292.000 VND
Camera VDTECH VDT-45ZB
Cảm biến hình ảnh 1/4’’SONY Color super HAD CCD., Độ phân giải: 540 TVL ,Tầm quan sát hồng ngoại: lên đến 130m, Zoom Quang 30x - F 3.3 - 99mm , PTZ 360 Độ,Quan sát Ngày & Đêm 
14.209.000 VND