Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

IP Camera

Camera Vantech IP NETWORK VP-180S
Camera IP NETWORK Dome hồng ngoại VANTECH VP-180S
Camera VANTECH VP-180S - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20 - 30
m.
1.403.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-183A
Camera IP NETWORK Dome hồng ngoại VANTECH VP-183A
Camera VANTECH VP-183A - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20 - 30m.
1.535.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-180H
Camera IP NETWORK Dome hồng ngoại VANTECH VP-180H
Camera VANTECH VP-180H - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20 - 30m.
1.754.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-153A
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-153A
Camera VANTECH VP-153A - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 30 - 40m.
1.864.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-183B
Camera IP NETWORK Dome hồng ngoại VANTECH VP-183B
Camera VANTECH VP-183B - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20 - 30m.
1.973.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-181A
Camera IP NETWORK Dome hồng ngoại VANTECH VP-181A
Camera VANTECH VP-181A - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20m.
1.973.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-154A
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-154A
Camera VANTECH VP-154A - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 50 - 60m.
1.973.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-184A
Camera IP NETWORK Dome hồng ngoại VANTECH VP-184A
Camera VANTECH VP-184A - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 30 - 40m.
2.083.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-153B
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-153B
Camera VANTECH VP-153B - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 30 - 40m.
2.171.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-180K
Camera IP NETWORK Dome hồng ngoại VANTECH VP-180K
Camera VANTECH VP-180K - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20 - 30m.
2.412.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-152A
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-152A
Camera VANTECH VP-152A - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 40 - 50m.
2.412.000 VND
Camera IP Vantech NETWORK VT-6200H
Camera IP NETWORK không dây hồng ngoại VANTECH VT-6200H
Camera VANTECH VT-6200H - Độ phân giải cao:1.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 10m, Xoay ngang: 355° - Xoay dọc: 60°.
2.605.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-184B
Camera IP NETWORK Dome hồng ngoại VANTECH VP-184B
Camera VANTECH VP-184B - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 30 - 40m.
2.631.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-183C
Camera IP NETWORK Dome hồng ngoại VANTECH VP-183C
Camera VANTECH VP-183C - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20 - 30m.
2.741.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-151A
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-151A
Camera VANTECH VP-151A - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 30 - 40m.
2.741.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-153C
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-153C
Camera VANTECH VP-153C - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 30 - 40m.
2.741.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-154B
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-154B
Camera VANTECH VP-154B - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 50 - 60m.
2.741.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-162A
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-162A
Camera VANTECH VP-162A - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20 - 30m.
2.741.000 VND
Camera IP Vantech NETWORK VT-6200HV
Camera IP NETWORK không dây hồng ngoại VANTECH VT-6200HV
Camera VANTECH VT-6200HV - Độ phân giải cao: 1.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 10m, Xoay ngang: 355° - Xoay dọc: 60°, Khe cắm thẻ nhớ Micro SD dung lượng tối đa 32GB.
2.822.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-152B
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-152B
Camera VANTECH VP-152B - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 40 - 50m.
2.851.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-151B
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-151B
Camera VANTECH VP-151B - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 30 - 40m.
3.180.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-184C
Camera IP NETWORK Dome hồng ngoại VANTECH VP-184C
Camera VANTECH VP-184C - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 30 - 40m.
3.234.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-154C
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-154C
Camera VANTECH VP-154C - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 50 - 60m.
3.289.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-161S
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-161S
Camera VANTECH VP-161S - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 50 - 60m.
3.509.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-202S
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-202S
Camera VANTECH VP-202S - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 40 - 60m.
3.509.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-162B
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-162B
Camera VANTECH VP-162B - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20 - 30m.
3.728.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-152C
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-152C
Camera VANTECH VP-152C - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 40 - 50m.
3.837.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-151C
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-151C
Camera VANTECH VP-151C - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 30 - 40m.
4.166.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-251W
Camera IP NETWORK hồng ngoại không dây VANTECH VP-251W
Camera VANTECH VP-251W - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30m.
4.166.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-253
Camera IP NETWORK hồng ngoại VANTECH VP-253
Camera VANTECH VP-253 - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, 
Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch CMOS.
4.166.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-170A
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-170A
Camera VANTECH VP-170A - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 15 - 20m.
4.276.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-150N
Camera IP NETWORK HD Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-150N
Camera VANTECH VP-150N - Độ phân giải cao: HD
25fps/720P (1280x720) - 12fps/1.3M (1280x960), Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch 1.3 Megapixel, Tầm quan sát: 20m.
4.276.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-190A
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-190A
Camera VANTECH VP-190A - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20 - 30m.
4.605.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-202A
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-202A
Camera VANTECH VP-202A - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 40 - 60m.
4.605.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-202H
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-202H
Camera VANTECH VP-202H - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 40 - 60m.
4.605.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-180A
Camera IP NETWORK Dome hồng ngoại VANTECH VP-180A
Camera VANTECH VP-180A - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20m.
4.776.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-160A
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-160A
Camera VANTECH VP-160A - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 15 - 20m.
4.776.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-161A
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-161A
Camera VANTECH VP-161A - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 50 - 60m.
4.824.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-162C
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-162C
Camera VANTECH VP-162C - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20 - 30m.
4.824.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-170B
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-170B
Camera VANTECH VP-170B - Độ phân giải: 3.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 15 - 20m.
4.934.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-150H
Camera IP NETWORK HD Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-150H
Camera VANTECH VP-150H - Độ phân giải cao: HD
25fps/720P (1280x720) - 12fps/1.3M (1280x960), Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch 2.0 Megapixel, Tầm quan sát: 20m.
5.263.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-190B
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-190B
Camera VANTECH VP-190B - Độ phân giải: 3.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20 - 30m.
5.372.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-252W
Camera IP NETWORK hồng ngoại không dây VANTECH VP-252W
Camera VANTECH VP-252W - Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Tầm quan sát hồng ngoại: 30m.
5.372.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-161B
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-161B
Camera VANTECH VP-161B - Độ phân giải: 3.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 50 - 60m.
5.482.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-182A
Camera IP NETWORK HD Dome hồng ngoại VANTECH VP-182A
Camera VANTECH VP-182A - Độ phân giải: 1.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20 - 30m.
5.701.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-202B
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-202B
Camera VANTECH VP-202B - Độ phân giải: 3.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 40 - 60m.
5.701.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-182B
Camera IP NETWORK HD Dome hồng ngoại VANTECH VP-182B
Camera VANTECH VP-182B - Độ phân giải: 1.3 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20 - 30m.
6.359.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-180B
Camera IP NETWORK Dome hồng ngoại VANTECH VP-180B
Camera VANTECH VP-180B - Độ phân giải: 3.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20m.
6.754.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-160B
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-160B
Camera VANTECH VP-160B - Độ phân giải: 3.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 15 - 20m.
6.754.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-130N
Camera IP NETWORK Full HD Mini Dome chống phá hoại VANTECH VP-130N
Camera VANTECH VP-130N - Độ phân
giải cao: FullHD 25fps/1080P, Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch 2.0 Megapixel.
6.995.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-182C
Camera IP NETWORK HD Dome hồng ngoại VANTECH VP-182C
Camera VANTECH VP-182C - Độ phân giải: 3.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20 - 30m.
7.894.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-180C
Camera IP NETWORK Dome hồng ngoại VANTECH VP-180C
Camera VANTECH VP-180C - Độ phân giải: 5.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 20m.
8.442.000 VND
Camera Vantech IP NETWORK VP-160C
Camera IP NETWORK Thân dài hồng ngoại VANTECH VP-160C
Camera VANTECH VP-160C - Độ phân giải: 5.0 Megapixel, Tầm xa quan sát hồng ngoại: 15 - 20m.
8.442.000 VND

Camera Speed Dome

Camera IP Vantech D1(4CIF) NETWORK VP-4540
Camera IP SpeedDome D1(4CIF) NETWORK hồng ngoại VANTECH VP-4540
Camera VANTECH VP-4540 Zoom quang 10X, Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét.
10.746.000 VND
Camera IP Vantech D1(4CIF) NETWORK VP-4553
Camera IP SpeedDome D1(4CIF) NETWORK hồng ngoại VANTECH VP-4553
Camera VANTECH VP-4553 - Độ phân giải cao: 600 TV Lines, Zoom quang 36X, Xoay vòng liên tục 3600 và tự động lật hình.
16.282.000 VND
Camera IP Vantech D1(4CIF) NETWORK VP-4451
Camera IP SpeedDome D1(4CIF) NETWORK VANTECH VP-4451
Camera VANTECH VP-4451 - Độ phân giải cao: 540 TV Lines, Zoom quang 23X, Xoay vòng liên tục 3600 và tự động lật hình.
22.686.000 VND
Camera IP Vantech D1(4CIF) NETWORK VP-4551
Camera IP SpeedDome D1(4CIF) NETWORK hồng ngoại VANTECH VP-4551
Camera VANTECH VP-4551 - Độ phân giải cao: 540 TV Lines, Zoom quang 23X, Xoay vòng liên tục 3600 và tự động lật hình.
22.686.000 VND
Camera IP Vantech D1(4CIF) NETWORK VP-4452
Camera IP SpeedDome D1(4CIF) NETWORK VANTECH VP-4452
Camera VANTECH VP-4452 - Độ phân giải cao: 600 TV Lines, Zoom quang 23X, Xoay vòng liên tục 3600 và tự động lật hình.
26.268.000 VND
Camera IP Vantech D1(4CIF) NETWORK VP-4552
Camera IP SpeedDome D1(4CIF) NETWORK hồng ngoại VANTECH VP-4552
Camera VANTECH VP-4552 - Độ phân giải cao: 600 TV Lines, Zoom quang 23X, Xoay vòng liên tục 3600 và tự động lật hình.
26.268.000 VND
Camera IP Vantech NETWORK VP-4555
Camera IP SpeedDome NETWORK hồng ngoại VANTECH VP-4555
Camera VANTECH VP-4555 - Độ phân giải cao: 1.3 Megapixel, 960P, Zoom quang 22X, Xoay vòng liên tục 3600 và tự động lật hình.
27.136.000 VND
Camera IP Vantech NETWORK VP-4461
Camera IP SpeedDome NETWORK VANTECH VP-4461
Camera VANTECH VP-4461 - Độ phân giải cao: HD 12fps/1.3M(1280x960) - 25fps/720P, Zoom quang 18X - Zoom số 12X, Xoay vòng liên tục 3600 và tự động lật hình.
32.238.000 VND
Camera IP Vantech NETWORK VP-4563
Camera IP SpeedDome NETWORK hồng ngoại VANTECH VP-4563
Camera VANTECH VP-4563 - Độ phân giải cao: HD 1080P, 2 Megapixel, Zoom quang 30X, Xoay vòng liên tục 3600 và tự động lật hình.
36.906.000 VND
Camera IP Vantech NETWORK VP-4462
Camera IP SpeedDome NETWORK VANTECH VP-4462
Camera VANTECH VP-4462 - Độ phân giải cao: HD 12fps/2.0M (1920x1080) - 25fps/720P, Zoom quang 18X - Zoom số 12X, Xoay vòng liên tục 3600 và tự động lật hình.
41.790.000 VND
Camera IP Vantech NETWORK VP-4561
Camera IP SpeedDome NETWORK hồng ngoại VANTECH VP-4561
Camera VANTECH VP-4561 - Độ phân giải cao: HD 25~30fps/1080P, Zoom quang 20X - Zoom số 12X, Xoay vòng liên tục 3600 và tự động lật hình.
42.984.000 VND
Camera IP Vantech NETWORK VP-4562
Camera IP SpeedDome NETWORK hồng ngoại VANTECH VP-4562
Camera VANTECH VP-4562 - Độ phân giải cao: HD 25~30fps/1080P, Zoom quang 20X - Zoom số 12X, Xoay vòng liên tục 3600 và tự động lật hình.
48.845.000 VND
Camera IP Vantech NETWORK VP-4562M
Camera IP SpeedDome NETWORK hồng ngoại VANTECH VP-4562M
Camera VANTECH VP-4562M - Độ phân giải cao: 15fps/ 3Mp, 25/30fps/ 1080P, Zoom quang 20X - Zoom số 16X - Tổng Zoom 320X, Tầm quan sát hồng ngoại: 150 mét.
51.017.000 VND