Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

Card ghi hinh KOCOM KDB-120120 4CH
Card ghi hình kỹ thuật số 4 kênh, MPEG4. Tốc độ hiển thị Realtime 100fps. Hỗ trợ 2 kênh audio
7.343.000 VND
Card ghi hinh KOCOM KDB-120120 16CH
Card ghi hình kỹ thuật số 16 kênh, MPEG4. Tốc độ hiển thị Realtime 100fps. Tốc độ ghi hình 100fps. Hỗ trợ 2 kênh audio
8.698.000 VND
Card ghi hinh KOCOM KDB-240240 16CH
Card ghi hình kỹ thuật số 16 kênh, MPEG4. Tốc độ hiển thị 200fps. Tốc độ ghi hình 200fps. Hỗ trợ 2 kênh audio
18.283.000 VND
Card ghi hinh KOCOM KDB-240240 32CH
Card ghi hình kỹ thuật số 32 kênh, MPEG4. Tốc độ hiển thị 200fps. Tốc độ ghi hình 200fps. Hỗ trợ 2 kênh audio
20.476.000 VND
Card ghi hinh KOCOM KDB-480120 16CH
Card ghi hình kỹ thuật số 16 kênh, MPEG4. Tốc độ hiển thị 400fps. Tốc độ ghi hình 100fps. Hỗ trợ 2 kênh audio
21.732.000 VND
Card ghi hinh KOCOM KDB-480240 16CH
Card ghi hình kỹ thuật số 16 kênh, MPEG4. Tốc độ hiển thị 400fps. Tốc độ ghi hình 200fps. Hỗ trợ 2 kênh audio
27.942.000 VND
Card ghi hinh KOCOM KDB-480480 16CH
Card ghi hình kỹ thuật số 16 kênh, MPEG4. Tốc độ hiển thị 400fps. Tốc độ ghi hình 400fps. Hỗ trợ 16 kênh audio
31.662.000 VND