Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

RAM Kingston

DDR3 2GB/1600 Kingston
DDR3 2GB/1600 Kingston
339.000 VND
DDR3 NB 4GB (1600) Kingston
DDR3 NB 4GB (1600) Kingston
624.000 VND
DDRAM 4Gb-BUS 1333 KINGSTON (NOTEBOOK)
DDRAM 4Gb-BUS 1333 KINGSTON (NOTEBOOK)
890.000 VND
DDR3 NB 8GB/1600 Kingston
DDR3 NB 8GB/1600 Kingston
1.197.000 VND
DDR3 NB 8GB/1333 Kingston
DDR3 NB 8GB/1333 Kingston
1.859.000 VND

RAM Kingmax

DDRAM 4Gb- Bus 1600 KINGMAX
DDRAM 4Gb- Bus 1600 KINGMAX
742.000 VND
DDRAM 4Gb- Bus 1333 KINGMAX (NoteBook)
DDRAM 4Gb- Bus 1333 KINGMAX (NoteBook)
742.000 VND
DDRAM 8GB -BUS 1600 KINGMAX
DDRAM 8GB -BUS 1600 KINGMAX
1.590.000 VND

RAM CORSAIR

DDRAM 2GB -BUS 1333 CORSAIR (NOTEBOOK)
DDRAM 2GB -BUS 1333 CORSAIR (NOTEBOOK).
521.000 VND
DDRAM 4GB -BUS 1333 CORSAIR C9 (NOTEBOOK)
DDRAM 4GB -BUS 1333 CORSAIR C9 (NOTEBOOK)
866.000 VND