Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Windows 7

Win Starter 7 SP1 (GJC-00579)
Win Starter 7 SP1 32-bit English SEA 1pk DSP OEI DVD
956.000 VND
Win Home Basic 7 SP1 (F2C-00932)
Win Home Basic 7 SP1 32-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD
2.176.000 VND
Win Home Basic 7 SP1(F2C-00957)
Win Home Basic 7 SP1 64-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD
2.326.000 VND
Win Home Prem 7 SP1(GFC-02201)
Win Home Prem 7 SP1 32-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD
3.097.000 VND
Win Home Prem 7 SP1(GFC-02203)
Win Home Prem 7 SP1 64-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD
3.218.000 VND
Win Pro 7 SP1(FQC-04696)
Win Pro 7 SP1 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD
3.345.000 VND
Win Pro 7 (FQC-01166)
Win Pro 7 32-bit English 1pk DSP 3 OEI DVD
3.345.000 VND
Win Pro 7 SP1 (FQC-04725)
Win Pro 7 SP1 64-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD
3.530.000 VND
Win Ult 7 SP1 (GLC-01878)
Win Ult 7 SP1 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD
4.838.000 VND
Win Ult 7 SP1(GLC-01909)
Win Ult 7 SP1 64-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD
4.954.000 VND