Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

UPS EMERSON

UPS Emerson Liebert PSA500MT3-230
Liebert PSA 230V AVR USB Multilink® Software / PSA500MT3-230
650VA / 390W  / Công nghệ: AVR Line-interactive. / Điện áp vào: 160-287 VAC. / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%. / Điện áp ra: 220/230/240 VAC...
2.016.000 VND
UPS Emerson Liebert PSA650MT3-230
Liebert PSA 230V AVR USB Multilink® Software / PSA650MT3-230 650VA / 390W / Công nghệ: AVR Line-interactive. / Điện áp vào: 160-287 VAC. / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%. / Điện áp ra: 220/230/240 VAC...
2.509.000 VND
UPS Emerson Liebert PSA1000MT3-230
Liebert PSA 230V AVR USB Multilink® Software / PSA1000MT3-230 1000 VA / 600W  / Công nghệ: AVR Line-interactive. / Điện áp vào: 160-287 VAC. / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%. / Điện áp ra: 220/230/240 VAC...
5.040.000 VND
UPS Emerson Liebert PSA1500MT3-230
Liebert PSA 230V AVR USB Multilink® Software / PSA1500MT3-230 1500VA / 900W  / Công nghệ: AVR Line-interactive. / Điện áp vào: 160-287 VAC. / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%. / Điện áp ra: 220/230/240 VAC...
6.182.000 VND
UPS IS-WEBRT3
Liebert PSI 230V 2U Extended Run pF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled** / Công nghệ: AVR Line-interactive. /WEBCARD for Liebert PSI and PSI-XR models ...
8.176.000 VND
UPS GXT1000L-MT 1000VA / 700W (Khong co Acqui)
Liebert GXT-MT On-Line 230V Towe: UPS GXT1000L-MT 1000VA / 700W (Không có Acqui) / Công nghệ: On-line double conversion. / Điện áp vào: 160-300 VAC / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5% /  Điện áp ra: 220/230/240 VAC / Tần số nguồn ra: 50 HZ...
9.878.000 VND
UPS GXT1000-MT 1000VA / 700W
Liebert GXT-MT On-Line 230V Towe: Công nghệ: UPS GXT1000-MT 1000VA / 700W / On-line double conversion. / Điện áp vào: 160-300 VAC / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5% /  Điện áp ra: 220/230/240 VAC / Tần số nguồn ra: 50 HZ... 
11.491.000 VND
UPS PS750TR-230
Liebert PSI 230V 2U pF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled** / PS750TR-230 750VA / 675W / Công nghệ: AVR Line-interactive. / Hệ số công suất: 0.9. / Điện áp vào: 165-300 VAC. / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%...
11.850.000 VND
UPS GXT2-48VBATT
Liebert GXT2 On-Line 230V 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software: UPS GXT2-48VBATT / Công nghệ: On-line double conversion / Tần số nguồn vào: 40-70 Hz (Auto Sensing )...
12.320.000 VND
UPS PS1000TR-230
Liebert PSI 230V 2U pF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled** / PS1000TR-230 1000VA / 900W / Công nghệ: AVR Line-interactive. / Hệ số công suất: 0.9. / Điện áp vào: 165-300 VAC. / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%...
13.686.000 VND
UPS PSRT3-48VBXP
Liebert PSI 230V 2U Extended Run pF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled** / Công nghệ: AVR Line-interactive. / Extended Battery Babinet for PSI XR 2200/3000VA 2U ...
13.686.000 VND
UPS PSRT3-24VBXP
Liebert PSI 230V 2U Extended Run pF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled** / Công nghệ: AVR Line-interactive. / Extended Battery Babinet for PSI XR 1000/1500VA 2U...
13.686.000 VND
UPS GXT3-48VBATT
Liebert GXT3 On-Line 230V 2U Extended Run pF 0.9 Rack/Tower, Multilink® Softwar: UPS GXT3-48VBATT / Công nghệ: On-line double conversion / Hệ số công xuất: 0.9 / Điện áp vào: 115-280 VAC...
13.686.000 VND
UPS GXT2-700RT230
Liebert GXT2 On-Line 230V 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software: GXT2-700RT230 700VA / 490W / Công nghệ: On-line double conversion / Tần số nguồn vào: 40-70 Hz (Auto Sensing )...
14.202.000 VND
UPS PS1000TR-230XR
Liebert PSI 230V 2U Extended Run pF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled** / PS1000TR-230XR 1000VA / 900W /  Công nghệ: AVR Line-interactive. / Hệ số công suất: 0.9. / Điện áp vào: 165-300 VAC. / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%...
15.523.000 VND
UPS GXT3-1000RT230
Liebert GXT3 On-Line 230V 2U Extended Run pF 0.9 Rack/Tower, Multilink® Softwar: UPS GXT3-1000RT230 1000VA / 900W / Công nghệ: On-line double conversion / Hệ số công xuất: 0.9 / Điện áp vào: 115-280 VAC...
17.360.000 VND
UPS GXT2-1000RT230
Liebert GXT2 On-Line 230V 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software: UPS GXT2-1000RT230 1000VA / 700W / Công nghệ: On-line double conversion / Tần số nguồn vào: 40-70 Hz (Auto Sensing )...
17.763.000 VND
UPS PS1500RT-230
Liebert PSI 230V 2U pF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled** / PS1500RT-230 1500VA / 1350W / Công nghệ: AVR Line-interactive. / Hệ số công suất: 0.9. / Điện áp vào: 165-300 VAC. / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%...
18.278.000 VND
UPS GXT2-72VBATT
Liebert GXT2 On-Line 230V 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software: UPS UPS GXT2-72VBATT /  Công nghệ: On-line double conversion / Tần số nguồn vào: 40-70 Hz (Auto Sensing )...
18.726.000 VND
UPS GXT2000L-MT 2000VA / 1400W (Khong co Acqui)
Liebert GXT-MT On-Line 230V Towe: UPS GXT2000L-MT 2000VA / 1400W (Không có Acqui) / Công nghệ: On-line double conversion. / Điện áp vào: 160-300 VAC / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5% /  Điện áp ra: 220/230/240 VAC / Tần số nguồn ra: 50 HZ...
19.197.000 VND
UPS PS1500RT-230XR
Liebert PSI 230V 2U Extended Run pF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled** / PS1500RT-230XR 1500VA / 1350W /  Công nghệ: AVR Line-interactive. / Hệ số công suất: 0.9. / Điện áp vào: 165-300 VAC. / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%...
19.667.000 VND
UPS GXT3-1500RT230
Liebert GXT3 On-Line 230V 2U Extended Run pF 0.9 Rack/Tower, Multilink® Softwar: UPS GXT3-1500RT230 1500VA / 1350W / Công nghệ: On-line double conversion / Hệ số công xuất: 0.9 / Điện áp vào: 115-280 VAC...
20.563.000 VND
UPS GXT3-72VBATT
Liebert GXT3 On-Line 230V 2U Extended Run pF 0.9 Rack/Tower, Multilink® Softwar: UPS GXT3-72VBATT / Công nghệ: On-line double conversion / Hệ số công xuất: 0.9 / Điện áp vào: 115-280 VAC...
20.563.000 VND
UPS GXT2000-MT 2000VA 1400W
Liebert GXT-MT On-Line 230V Towe: UPS GXT2000-MT 2000VA 1400W / Công nghệ: On-line double conversion. / Điện áp vào: 160-300 VAC / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5% /  Điện áp ra: 220/230/240 VAC / Tần số nguồn ra: 50 HZ...
22.400.000 VND
UPS Emerson Liebert ITA 2351253
Công nghệ: On-line double conversion. / Có khả năng đấu nối tối đa 4 (3+1) UPS theo dạng module để tăng công suất lên 15KVA / Cabinet Acqui gắn kèm tăng thời gian lưu điện cho UPS ITA / Kiểu dáng: Rack 2U
22.870.000 VND
UPS GXT3000L-MT 3000VA / 2100W (Khong co Acqui)
Liebert GXT-MT On-Line 230V Towe: UPS GXT3000L-MT 3000VA / 2100W (Không có Acqui )/ Công nghệ: On-line double conversion. / Điện áp vào: 160-300 VAC / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5% /  Điện áp ra: 220/230/240 VAC / Tần số nguồn ra: 50 HZ...
23.363.000 VND
UPS GXT2-1500RT230
Liebert GXT2 On-Line 230V 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software: UPS GXT2-1500RT230 1500VA / 1050W /  Công nghệ: On-line double conversion / Tần số nguồn vào: 40-70 Hz (Auto Sensing )...
25.379.000 VND
UPS PS2200RT-230
Liebert PSI 230V 2U pF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled** / PS2200RT-230 2200VA / 1980W / Công nghệ: AVR Line-interactive. / Hệ số công suất: 0.9. / Điện áp vào: 165-300 VAC. / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%...
26.522.000 VND
UPS GXT3000-MT 3000VA / 2100W
Liebert GXT-MT On-Line 230V Towe: UPS GXT3000-MT 3000VA / 2100W / Công nghệ: On-line double conversion. / Điện áp vào: 160-300 VAC / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5% /  Điện áp ra: 220/230/240 VAC / Tần số nguồn ra: 50 HZ...
28.179.000 VND
UPS GXT2-240VBATT
Liebert GXT2 On-Line 230V 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Softwar: UPS GXT2-240VBATT / Công nghệ: On-line double conversion / Điện áp vào: 176-276 VAC / Tần số nguồn vào: 40-70 Hz ( Auto Sensing )...
28.806.000 VND
UPS PS2200RT-230XR
Liebert PSI 230V 2U Extended Run pF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled** / PS2200RT-230XR 2200VA / 1980W /  Công nghệ: AVR Line-interactive. / Hệ số công suất: 0.9. / Điện áp vào: 165-300 VAC. / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%...
29.277.000 VND
UPS GXT3000-MTPlus 3000VA / 2100W
Liebert GXT-MT On-Line 230V Towe: GXT3000-MTPlus 3000VA / 2100W / Công nghệ: On-line double conversion. / Điện áp vào: 160-300 VAC / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5% /  Điện áp ra: 220/230/240 VAC / Tần số nguồn ra: 50 HZ...
30.464.000 VND
UPS PS3000RT-230
Liebert PSI 230V 2U pF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled** / PS3000RT-230 3000VA /2700W / Công nghệ: AVR Line-interactive. / Hệ số công suất: 0.9. / Điện áp vào: 165-300 VAC. / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%...
31.987.000 VND
UPS GXT3-2000RT230
Liebert GXT3 On-Line 230V 2U Extended Run pF 0.9 Rack/Tower, Multilink® Softwar: UPS GXT3-2000RT230 2000VA / 1800W / Công nghệ: On-line double conversion / Hệ số công xuất: 0.9 / Điện áp vào: 115-280 VAC...
32.032.000 VND
UPS GXT2-2000RT230
Liebert GXT2 On-Line 230V 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software: UPS GXT2-2000RT230 2000VA / 1400W / Công nghệ: On-line double conversion / Tần số nguồn vào: 40-70 Hz (Auto Sensing )...
35.594.000 VND
UPS Emerson Liebert ITA 1200344
Công nghệ: On-line double conversion. / Công suất: 5KVA/ 4,5KW hoặc 6KVA/ 4,8KW (tuỳ chọn) / (Không có Acqui) / Có khả năng đấu nối tối đa 4 (3+1) UPS theo dạng module để tăng công suất lên 15KVA / Có khả năng gắn thêm cabinet acqui để tăng thời gian lưu điện...
36.602.000 VND
UPS PS3000RT-230XR
Liebert PSI 230V 2U Extended Run pF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled** / PS3000RT-230XR 3000VA /2700W /  Công nghệ: AVR Line-interactive. / Hệ số công suất: 0.9. / Điện áp vào: 165-300 VAC. / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%...
37.072.000 VND
UPS GXT3-3000RT230
Liebert GXT3 On-Line 230V 2U Extended Run pF 0.9 Rack/Tower, Multilink® Softwar: UPS GXT3-3000RT230 3000VA / 2700W / Công nghệ: On-line double conversion / Hệ số công xuất: 0.9 / Điện áp vào: 115-280 VAC...
42.538.000 VND
UPS GXT2-3000RT230
Liebert GXT2 On-Line 230V 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software: UPS GXT2-3000RT230 3000VA / 2100W / Công nghệ: On-line double conversion / Tần số nguồn vào: 40-70 Hz (Auto Sensing )...
47.286.000 VND
UPS GXT6000L-MT 6000VA / 4200W (Khong co Acqui)
Liebert GXT-MT On-Line 230V Towe: UPS GXT6000L-MT 6000VA / 4200W (Không có Acqui) / Công nghệ: On-line double conversion. / Điện áp vào: 160-300 VAC / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5% /  Điện áp ra: 220/230/240 VAC / Tần số nguồn ra: 50 HZ...
54.925.000 VND
UPS Emerson Liebert ITA 1200310
Công nghệ: On-line double conversion. / Công suất: 5KVA/ 4,5KW hoặc 6KVA/ 4,8KW (tuỳ chọn) / Có khả năng đấu nối tối đa 4 (3+1) UPS theo dạng module để tăng công suất lên 15KVA / Có khả năng gắn thêm cabinet acqui để tăng thời gian lưu điện...
59.046.000 VND
UPS GXT2-4500RT230
Liebert GXT2 On-Line 230V 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Softwar: UPS GXT2-4500RT230 4500VA / 3150W / Công nghệ: On-line double conversion / Điện áp vào: 176-276 VAC / Tần số nguồn vào: 40-70 Hz ( Auto Sensing )...
72.800.000 VND
UPS GXT6000-MT 6000VA / 4200W
Liebert GXT-MT On-Line 230V Towe: UPS GXT6000-MT 6000VA / 4200W / Công nghệ: On-line double conversion. / Điện áp vào: 160-300 VAC / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5% /  Điện áp ra: 220/230/240 VAC / Tần số nguồn ra: 50 HZ...
73.226.000 VND
UPS GXT10000L-MT 10000VA / 7000W (Khong co Acqui)
Liebert GXT-MT On-Line 230V Towe: UPS GXT10000L-MT 10000VA / 7000W (Không có Acqui) / Công nghệ: On-line double conversion. / Điện áp vào: 160-300 VAC / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5% /  Điện áp ra: 220/230/240 VAC / Tần số nguồn ra: 50 HZ...
77.840.000 VND
UPS GXT2-6000RT230
Liebert GXT2 On-Line 230V 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Softwar: UPS GXT2-6000RT230 6000VA / 4200W / Công nghệ: On-line double conversion / Điện áp vào: 176-276 VAC / Tần số nguồn vào: 40-70 Hz ( Auto Sensing )...
85.613.000 VND
UPS GXT10000L3-MT 10000VA / 7000W (Khong co Acqui)
Liebert GXT-MT On-Line 230V Tower: UPS GXT10000L3-MT 10000VA / 7000W (Không có Acqui) / Công nghệ: On-line double conversion long backup (Input 3 phase, output 1 phase) / Không có Acqui gắn kèm trong UPS...
96.141.000 VND
UPS GXT10000-MT 10000VA / 7000W
Liebert GXT-MT On-Line 230V Towe: UPS GXT10000-MT 10000VA / 7000W / Công nghệ: On-line double conversion. / Điện áp vào: 160-300 VAC / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5% /  Điện áp ra: 220/230/240 VAC / Tần số nguồn ra: 50 HZ...
109.894.000 VND
UPS GXT20000L3-MT 10000VA / 7000W (Khong co Acqui)
Liebert GXT-MT On-Line 230V Tower: UPS GXT20000L3-MT 10000VA / 7000W (Không có Acqui) / Công nghệ: On-line double conversion long backup (Input 3 phase, output 1 phase) / Không có Acqui gắn kèm trong UPS...
174.003.000 VND