Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Máy chiếu EPSON

May chieu EPSON EB-S10
Cường độ sáng màu : 2,600 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: SVGA (800 x 600), Độ tương phản: 2000:1
9.794.000 VND
May chieu EPSON EB-X10
Cường độ sáng màu : 2,600 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768), Độ tương phản: 2000:1
12.398.000 VND
May chieu EPSON EX-5210
Cường độ chiếu sáng 2800 Ansi Lumens, Độ phân giải: 1024x768 (XGA)., Độ tương phản 3.000:1
13.440.000 VND
May chieu EPSON EB-X14
Cường độ sáng màu : 3,000 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768), Độ tương phản: 3000:1
15.524.000 VND
May chieu EPSON EB-W02
Cường độ sáng màu : 2,600 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 3000:1
16.878.000 VND
May chieu EPSON EB-1751
Cường độ sáng: 2,600 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768), Độ tương phản: 2000:1
21.358.000 VND
May chieu EPSON EB-W16 3D
Cường độ sáng màu :  3,000 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 3000:1
22.712.000 VND
May chieu EPSON EH-TW550 3D
Cường độ sáng màu : 3,000 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: 720p HD Ready (1280 x 720), Độ tương phản: 5,000:1
23.859.000 VND
May chieu EPSON EB-1761W
Cường độ sáng: 2,600 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 2000:1
25.838.000 VND
May chieu EPSON EB-420
Cường độ sáng trắng: 2,500 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768), Độ tương phản: 3000:1
27.401.000 VND
May chieu EPSON EB-1771W
Cường độ sáng: 3,000 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 2000:1
29.172.000 VND
May chieu EPSON EB-425W
Cường độ sáng trắng: 2,500 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 3000:1
30.735.000 VND
May chieu EPSON EB-430
Cường độ sáng: 3,000 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768), Độ tương phản: 3000:1
32.194.000 VND
May chieu EPSON EB-1776W WIFI
Cường độ sáng: 3,000 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 2000:1
32.298.000 VND
May chieu EPSON EB-435W
Cường độ sáng màu : 3,000 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 3000:1
35.319.000 VND
May chieu EPSON EB-421i
Cường độ sáng trắng: 2,500 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768), Độ tương phản: 3000:1
40.112.000 VND
May chieu EPSON EB-475W
Cường độ sáng màu : 2,600 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 3000:1
41.570.000 VND
May chieu EPSON EB-1950
Cường độ sáng: 4,500 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 3000:1
41.779.000 VND
May chieu EPSON EB-1940W
Cường độ sáng: 4,200 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 3000:1
42.716.000 VND
May chieu EPSON EB-431i
Cường độ sáng màu : 3,000   Ansi Lumens, Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768), Độ tương phản: 3000:1
43.758.000 VND
May chieu EPSON EB-1955 WIFI
Cường độ sáng: 4,500 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768), Độ tương phản: 3000:1
45.738.000 VND
May chieu EPSON EB-1945W WIFI
Cường độ sáng: 4,200 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 3000:1
45.738.000 VND
May chieu EPSON EB-436Wi
Cường độ sáng màu : 3,000   Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 3000:1
46.988.000 VND
May chieu EPSON EB-1960
Cường độ sáng : 5,000 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768), Độ tương phản: 3000:1
48.446.000 VND
May chieu EPSON EB-475Wi
Cường độ sáng màu : 2,600 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 3000:1
49.905.000 VND
May chieu EPSON EB-1965 WIFI
Cường độ sáng trắng: 5,000 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768), Độ tương phản: 3000:1
51.989.000 VND
May chieu EPSON EB-485Wi
Cường độ sáng màu : 3,100 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 3000:1
53.031.000 VND
May chieu EPSON EB-W16 SK
Cường độ sáng màu :  4,100 / 3300 (3D) Ansi Lumens, Độ phân giải thực: Full HD 1080 (1,920 x 1080), Độ tương phản: 5000:1
54.177.000 VND
May chieu EPSON EB-1400Wi
Cường độ sáng: 3,100 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 3000:1
57.823.000 VND
May chieu EPSON EH-TW6100W 3D
Cường độ sáng màu : 2,300 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: 1080p Full HD (1920 x 1080), Độ tương phản: 40,000:1
59.907.000 VND
May chieu EPSON EB-4550
Cường độ sáng màu : 4,500 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768), Độ tương phản: 5000:1
60.532.000 VND
May chieu EPSON EB-1410Wi
Cường độ sáng: 3,100 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 3000:1
61.365.000 VND
May chieu EPSON EH-TW8000 3D
Cường độ sáng màu : 2,400 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: 1080p Full HD (1920 x 1080), Độ tương phản: 200,000:1
61.365.000 VND
May chieu EPSON EH-TW8100 3D
Cường độ sáng màu : 2,400 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: 1080p Full HD (1920 x 1080), Độ tương phản: 320,000:1
66.575.000 VND
May chieu EPSON EB-426Wi
Cường độ sáng trắng: 2,500 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 3000:1
69.284.000 VND
May chieu EPSON EB-4650
Cường độ sáng màu : 5,200 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768), Độ tương phản: 5000:1
69.805.000 VND
May chieu EPSON EB-4850WU
Cường độ sáng màu : 4,000 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WUXGA (1,920 x 1200), Độ tương phản: 5000:1
92.725.000 VND
May chieu EPSON EB-4950WU
Cường độ sáng màu : 4,500 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WUXGA (1,920 x 1200), Độ tương phản: 5000:1
102.206.000 VND
May chieu EPSON EB-G6050W
Cường độ sáng màu : 5,500 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 5000:1
105.228.000 VND
May chieu EPSON EB-G6150
Cường độ sáng màu : 6,500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768), Độ tương phản: 5000:1
106.270.000 VND
May chieu EPSON EB-G6250W
Cường độ sáng màu : 6,500 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800), Độ tương phản: 5000:1
119.814.000 VND
May chieu EPSON EB-G6800
Cường độ sáng màu : 7,000 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768), Độ tương phản: 5000:1
127.107.000 VND
May chieu EPSON EB-G6550WU
Cường độ sáng màu : 6,000 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WUXGA (1,920 x 1200), Độ tương phản: 5000:1
132.316.000 VND
May chieu EPSON EB-G6900WU
Cường độ sáng màu : 6,000 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WUXGA (1,920 x 1200), Độ tương phản: 5000:1
155.237.000 VND
May chieu EPSON EB-Z8150
Cường độ sáng màu : 8,000 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768), Độ tương phản: 5000:1
182.325.000 VND
May chieu EPSON EB-Z8350W
Cường độ sáng màu : 8,500 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768), Độ tương phản: 5000:1
203.163.000 VND
May chieu EPSON EB-Z10000
Cường độ sáng màu : 10,000 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768), Độ tương phản: 5000:1
241.712.000 VND
May chieu EPSON EB-Z8450WU
Cường độ sáng màu : 7,000 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: WUXGA (1,920 x 1200), Độ tương phản: 5000:1
406.325.000 VND

Máy chiếu văn phòng

May chieu EPSON EB-S9
 Cường độ sáng: 2,500 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: SVGA (800 x 600),  Độ tương phản: 2000:1, Độ phóng to hình ảnh: 30 - 350 inch (0.87 - 10.5m), Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 5,000 giờ
9.585.000 VND
May chieu EPSON EB-S02
 Cường độ sáng: 2,600 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: SVGA (800 x 600),  Độ tương phản: 3000:1,  Độ phóng to hình ảnh: 23 - 350 inch (0.88 - 10.44m),  Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 5,000 giờ
9.898.000 VND
May chieu  EPSON EB-S11
Cường độ sáng: 2,600 Ansi Lumens,  Độ phân giải thực: SVGA (800 x 600), Độ tương phản: 3000:1,  Độ phóng to hình ảnh: 23 - 350 inch (0.88 - 10.44m),  Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 5,000 giờ
10.731.000 VND
May chieu  EPSON EB-X02
 Cường độ sáng: 2,600 Ansi Lumens , Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768) ,Độ tương phản: 3000:1 ,, Độ phóng to hình ảnh: 30 - 300 inch (0.9 - 10.8m) , Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 5,000 giờ
12.398.000 VND
May chieu EPSON EB-X11
 Cường độ sáng: 2,600 Ansi Lumens ,  Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768) , Độ tương phản: 3000:1 , Độ phóng to hình ảnh: 30 - 300 inch (0.9 - 10.8m) ,  Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 5,000 giờ , Chỉnh lệch hình: +/-30 độ dọc (chỉnh hiệu ứng hình thang)
13.336.000 VND
May chieu EPSON EB-95
 Cường độ sáng: 2,600 Ansi Lumens ,  Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768) , Độ tương phản: 2000:1 ,  Độ phóng to hình ảnh: 30” – 300” (0.9 – 10.8m) ,  Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 6,000 giờ ,  Loa âm thanh: 16W
19.275.000 VND
May chieu EPSON EB-W12
 Cường độ sáng: 2,800 Ansi Lumens ,  Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800) ,  Độ tương phản: 3000:1 , Độ phóng to hình ảnh: 33 - 318 inch (0.9 - 10.8m) ,Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 5,000 giờ
19.691.000 VND
May chieu EPSON EB-96W
 Cường độ sáng: 2,700 Ansi Lumens , Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800) , Độ tương phản: 2000:1 , Độ phóng to hình ảnh: 30” – 300” (0.9 – 10.8m) , Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 6,000 giờ
20.733.000 VND
May chieu EH-TW480
 Cường độ sáng: 2,800 Ansi Lumen , Độ phân giải thực: 720p Full HD (1280 x 720) ,Độ tương phản: 3000:1 ,Tỉ lệ khuôn hình: 16:10 , Độ phóng to hình ảnh: 33”-318” (0.91 – 9.07m) (Đặt máy khoảng cách 1,68 – 2,02 m thì chiếu được 60 inch) , Bóng đèn: 200W UHE (E-TORL)
21.358.000 VND
May chieu  MG-850HD
 Cường độ sáng: 2,800 Ansi Lumen , Độ phân giải thực: 720p Full HD (1280 x 720) , Độ tương phản: 3000:1 , Tỉ lệ khuôn hình: 16:10 ,Độ phóng to hình ảnh: 33”-318” (0.91 – 9.07m) (Đặt máy khoảng cách 1,68 – 2,02 m thì chiếu được 60 inch) , Bóng đèn: 200W UHE (E-TORL)
21.358.000 VND
May chieu  EPSON EB-915W
 Cường độ sáng: 3,200 Ansi Lumens , Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800) , Độ tương phản: 2000:1 , Độ phóng to hình ảnh: 30” – 300” (0.84 – 13.9m) , Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 6,000 giờ
22.712.000 VND
May chieu  EPSON EB-905
 Cường độ sáng: 3,000 Ansi Lumens ,Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768) ,Độ tương phản: 2000:1 , Độ phóng to hình ảnh: 30” – 300” (0.84 – 13.9m) ,Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 6,000 giờ
23.878.000 VND
May chieu EPSON EH-TW3600
Cường độ sáng: 2,000 Ansi Lumen , Độ phân giải thực: 1080P Full HD (1920 x 1080) ,Tỉ lệ khuôn hình: 16:9 , Độ tương phản: 50,000:1 ,Độ phóng to hình ảnh: 30 to 300 inch (0.87m to 19.15m) (Đặt máy khoảng cách 2,98m – 6,36m thì chiếu được 100 inch)
32.089.000 VND
May chieu EPSON EH-TW6000
 Cường độ sáng: 2,400 Ansi Lumen ,  Độ phân giải thực: 1080P Full HD (1920 x 1080) ,Tỉ lệ khuôn hình: 16:9 , Độ tương phản: 40,000:1 ,  Độ phóng to hình ảnh: 30 to 300 inch (0.87m to 9.08m) (Đặt máy khoảng cách 2,95 – 4,8 m thì chiếu được 100 inch)
46.363.000 VND

Máy chiếu hội trường

May chieu EPSON EB-925
Cường độ sáng: 3,000 Ansi Lumens , Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768)  Độ tương phản: 2000:1 Độ phóng to hình ảnh: 30” – 300” (0.84 – 13.9m) , \ Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 6,000 giờ
23.963.000 VND
May chieu EPSON EB-1860
 Cường độ sáng: 4,000 Ansi Lumens , Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 786) , Độ tương phản: 2500:1 , Độ phóng to hình ảnh: 30 - 300 inch [0.83 - 8.54m] , Bóng đèn: UHE 275W, tuổi thọ 4.000 giờ ,Loa âm thanh: 5W
27.609.000 VND
May chieu EPSON EB-1870
 Độ phóng to hình ảnh: 30 - 300 inch [0.83 - 8.54m] * Bóng đèn: UHE 275W, tuổi thọ 4.000 giờ , Loa âm thanh: 5W ,  Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh. , Menu hiển thị tiếng Việt
30.110.000 VND
May chieu  EPSON EB-1840W
 Cường độ sáng: 3,700 Ansi Lumens , Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800) , Độ tương phản: 2500:1 , Độ phóng to hình ảnh: 29 - 280 inch [0.9 - 8.45m] ,  Bóng đèn: UHE 275W, tuổi thọ 4.000 giờ , Loa âm thanh: 5W
30.318.000 VND
May chieu EPSON EB-1880
 Cường độ sáng: 4,000 Ansi Lumens , Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 786) , Độ tương phản: 2500:1 , Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh. , Menu hiển thị tiếng Việt , Nắp A/V mute tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng
31.568.000 VND
May chieu  EPSON EB-1850W
 Cường độ sáng: 3,700 Ansi Lumens ,Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800) ,  Độ tương phản: 2500:1 , Độ phóng to hình ảnh: 29 - 280 inch [0.9 - 8.45m] , Bóng đèn: UHE 275W, tuổi thọ 4.000 giờ , Loa âm thanh: 5W
33.131.000 VND
May chieu EPSON EB-1915
 Cường độ sáng: 4,000 Ansi Lumens , Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768) , Độ tương phản: 2000:1 ,  Bóng đèn: UHE 230W, tuổi thọ 3.500 giờ , Loa âm thanh: 10W , Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh. , Cân chỉnh hình ảnh cân đối với màn chiếu với nút nhấn “SCREEN FIT” , Nắp A/V mute tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng
55.219.000 VND
May chieu  EPSON EB-G5650W
 Cường độ sáng: 4,500 Ansi Lumens , Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800) , Tỉ lệ khuôn hình: 16:10 , Độ tương phản: 2000:1 , Độ phóng to hình ảnh: 30 – 300 (0.81 – 15.29 m) ,Bóng đèn: 330W UHE, 3.000 giờ
61.991.000 VND