Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Film mực dùng cho máy Fax

Panasonic KX-FA52
Film mực dùng cho máy Fax KX-FP 205/206/215/218
49.000 VND
Panasonic KX-FA57
Film mực dùng cho máy Fax KX-FP 342/362/372, FM 386/387 (1 cuộn dài 70m, in 210 trang)
49.000 VND
Panasonic KX-FA54
Film mực dùng cho máy Fax KX-FP 141, FP145, FC 241, FC 238
80.000 VND
Panasonic KX-FA55
Film mực dùng cho máy Fax KX-FP81, KX-FP85, FP151, FP152, FP156 (gồm hai cuộn mực, mỗi cuộn dài 50m, in 150 trang).
83.000 VND
Panasonic KX-FA136
Film mực dùng cho máy Fax KX-FP302, FM131, FP105, FP1110 (in 300 trang).
96.000 VND
Panasonic KX-FA 76
Mực dùng cho máy KX-FL502, KX-FLB752 & KX-FLB756 (in 650 đến 2000 trang).
220.000 VND
Panasonic KX-FA 83
Mực dùng cho máy Fax KX-FL512, FL612, FL542, FLM652/662/672 in từ 800-2500 trang.
233.000 VND
Panasonic KX-FA134
Film mưc dùng cho máy Fax KX-FP1000, FP1050 & FP1110 (1 cuộn dài 200m, in 600 trang).
272.000 VND
Panasonic KX-FA 88E
Mực dùng cho máy Fax KX-FL 402/422, in 1600 - 2000 trang.
532.000 VND
Panasonic KX-FA 92
Mực dùng cho máy KX-MB262, MB772, in 2000 trang.
726.000 VND
Panasonic KX-FAT 411
Mực dùng cho máy KX-MB2010/2025/2030, in 2000 trang.
726.000 VND
Panasonic KX-FA52
Mực dùng cho máy Fax KX-FLM 852, FL802, FL812, FLB882  in từ 1600 - 2.500 trang.
754.000 VND
Panasonic KX-FA 85
Drum dùng cho máy Fax KX-FLM 852, FL802, FL812, FLB882 /  in 5000-10.000 trang
830.000 VND
Panasonic KX-FA 78
Drum dùng cho máy Fax KX-FL502, KX-FLB752 & KX-FLB756, in khoảng 3000 đến 6000 trang).
1.465.000 VND
Panasonic KX-FA 93
Drum dùng cho máy KX-MB262, MB772, in 6000 trang.
1.867.000 VND
Panasonic KX-FAT 412
Drum dùng cho máy KX-MB2010/2025/2030, in 6000 trang.
1.867.000 VND
Panasonic KX-FA 89E
Drum dùng cho máy Fax KX-FL 402/422, in 5000-10.000 trang.
1.919.000 VND
Panasonic KX-FA 84
Drum dùng cho máy Fax KX-FL512, FL612, FL542, in 5000-10.000 trang.
1.945.000 VND
Panasonic KX-FA 86
Drum dùng cho máy Fax KX-FLM 852, FL802, FL812, FLB882 in 5000-10.000 trang
2.775.000 VND